Logo Utrecht University

What can the humanities contribute to our practical self-understanding?

Symposium: economisering van de politiek

Economisering van de politiek? Geesteswetenschappers en sociale wetenschappers in debat

Universiteit Utrecht, vrijdag 8 april 2016 (10:00–17:00), Academiegebouw.

Dit symposium spitst zich toe op de vraag naar de “economisering van de politiek” – een ontwikkeling waaronder ook de universiteiten in het algemeen en de geesteswetenschappen in het bijzonder te lijden (zouden) hebben. Gebeurtenissen als de financiële, economische en begrotingscrisis sinds 2008 en de bezetting (of het opnieuw toe-eigenen) van het Maagdenhuis en het ontstaan van de ReThink-beweging in 2015 hebben geleid tot publieke discussies over “rendementsdenken” en “zeggenschap”, over de invloed van het “neoliberale kapitalisme” op politiek en samenleving, over de rol van economen als experts, etc.

Waar sociale wetenschappers, en met name economen en politicologen, vaak bepalend zijn voor ons begrip van en indirect ook de vormgeving van onze politiek en instituties, wordt dikwijls vergeten wat geesteswetenschappers kunnen bijdragen aan ons politieke zelfverstaan. Daarbij kan gedacht worden aan politiek filosofen, politiek historici, maar bijvoorbeeld ook aan literatuurwetenschappers die zich bezighouden met discours-analyse.

Op dit symposium worden wetenschappers uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines en benaderingswijzen aan het woord gelaten, waarna een panel van sociale wetenschappers zal reageren.

Het definitieve programma is hier beschikbaar: Symposium Economisering van de politiek.

In verband met de zaalcapaciteit is aanmelding via e-mail vereist.